Akıllı Şehirler ve Ağ Altyapı İzleme

Akıllı Şehirler ve Ağ Altyapı İzleme

Kas 21, 2021 / Kron

Akıllı şehirler, şehir yönetim ekipleri başta olmak üzere, şehirde yaşayan tüm paydaşlar için hayatı kolaylaştırıyor. Saha incelemesi ya da yerinde müdahale gerektiren tüm olayların uzaktan erişim ile yapılabilmesi hem BT uzmanlarının iş yükünü azaltıp daha farklı görevlere odaklanmalarını sağlayarak verimliliklerini artırıyor hem de insanların şehir içindeki birçok farklı durumda anlık çözümlerden yararlanabilmesine yardım ediyor.

Öte yandan akıllı şehirlerin dünyanın mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda bir zorunluluk olduğunu da belirtmek gerek. Birleşmiş Milletler’in Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından hazırlanan 2018 Dünya Kentleşme Beklentileri isimli çalışmaya göre 2050’ye kadar dünya nüfusunun %68’ini kent nüfusu oluşturacak. Bu da şehirlerdeki altyapının sürdürülebilirliği açısından akıllı şehir modeline geçişin çok önemli bir gereklilik olduğunu ortaya koyuyor.

Akıllı şehirlerin inşaasında ve gelişiminde öne çıkan kavram ise 21. yüzyılın merkezindeki kavram ile aynı: Büyük Veri. Şehir yönetimleri o şehirde yaşayan insanlardan sonsuz bir veri yığını elde ediyor. Üstelik belediye benzeri şehir örgütlenmelerinin bu veri yığınını gerçek zamanlı olarak elde etmeleri hizmet kalitesini iyileştirmek için benzersiz bir fırsat yaratıyor. Hizmet kalitesinin kapsamında verimli insan hakları politikaları oluşturma, sosyal belediyecilik, ulaşım sorunlarını hafifletme ve çevre kalitesini iyileştirme gibi konu başlıkları düşünülebilir.

Nitekim bulut bilişim, büyük veri analitiği ve IoT gibi birçok farklı teknolojiden beslenen akıllı şehirlerin temel bileşeninin ağ altyapı izleme olduğunu vurgulamakta da yarar var. Akıllı şehir ağları ve ağlara ait tüm teknolojik unsurların çeşitli yöntemlerle 7/24 izlenmesini sağlayan ağ izleme, gerçek zamanlı takip yardımıyla ağ altyapısı ile ilgili tüm sorunların anında tespit edilmesini mümkün kılıyor. Kaldı ki anlık hata tespiti sonucu ilgili birimler tarafından yapılan müdahaleler, şehirdeki yaşam kalitesini olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılmasında önemli rol oynuyor.

Ağ Altyapı İzleme Sistemlerinin Önemi

Akıllı şehirleri sadece şehirde yaşayan insanların güvenliklerini ve konforlarını sağlayan bir sistem olarak görmemek gerekiyor. Zira akıllı şehirler hem bugünün verimliliğin artıracak hem de gelecek için sürdürülebilirlik sunacak yapıda olmalı. Bunun için de şehrin tüm paydaşlarına yönelik şeffaf bir yol haritası oluşturabilmek büyük önem taşıyor.

Bir akıllı şehir BT altyapısı; trafik sistemleri, kamu sistemleri, güvenlik altyapısı, akıllı sokak lambaları, trafik ışıkları, su hizmetleri ve CCTV gibi unsurları birbirlerine bağlama ve entegre şekilde insanlara sunabilme kapasitesine sahip olmalı. Söz konusu kapasiteye ulaşmanın yolu da başarılı bir ağ altyapı izleme sistemine sahip olmaktan geçiyor.

Network Monitoring System (NMS) olarak bilinen bu sistemler, birleşik ağların denetimini ve takibini mümkün kılarak şehirdeki herkesin erişilebilir olmasına ve yine şehirdeki herkesin tüm hizmetlere kesintisiz erişebilmesine imkân tanıyor. Nitekim erişilebilirliğin çift taraflı artması, şehirdeki farklı sosyal ve ekonomik gruplar arasındaki dijital uçurumun kapanmasına katkıda bulunduğu gibi, şehrin genel ekonomisini iyileştirebilecek faydalar da sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak IoT cihazları ile birbirine bağlanan kapsamlı bir ağ anlamına gelen akıllı şehirler, teknolojinin geniş alanlara yayılmasını sağladığı için de başarılı bir ağ altyapı izleme sistemine gereksinim duyuyor. Gelişmiş bir ağ altyapı izleme sistemi, şehrin BT altyapısının daha verimli hâle gelmesine katkıda bulunduğu gibi, maliyetleri de düşürüyor. Zira sistem; trafik, hava durumu, hava kirliliği seviyesi ve CCTV hizmetlerini takip eden cihazları denetleyip, hataları tespit ederek zamanında müdahale avantajı sağlayarak kesintileri minimum seviyeye indiriyor.

Merkezi yönetimlerden vatandaşlara hizmet akışındaki aksaklıkları önlemeye yarayan NMS, sürekli gözetim fonksiyonu sayesinde kamu güvenliğini sağlama konusunda da oldukça etkili. Ağ altyapı izleme sistemlerinin sürekli gözetim sunması, güvenlik ihlallerinin kısa sürede önlenmesini mümkün kılıyor. Bu noktada kişisel verilerin korunması, mahremiyet ve gözetimin etik boyutu bağlamında mevcut yasal düzenlemeleri tam anlamıyla karşılayan ağ altyapı izleme sistemlerinin kullanıldığından emin olmak gerektiğinin altı çizilebilir.

Akıllı Şehirler İçin Ağ Altyapı İzleme Sistemlerinin Faydaları

Bir akıllı şehrin tüm BT altyapısını işlevsel şekilde devreye sokan ve farklı ağ unsurlarını entegre edebilen bir ağ altyapı izleme sistemi, bilgi akışının yönetilmesi konusunda çok önemli faydalar sağlıyor. İlgili sistemlerin akıllı şehirler için sunduğu faydaları farklı maddeler ışığında ele almak mümkün:

 • Farklı ağ unsurları ve platformları arasında veri paylaşımı sağlama
 • Sistemler arasında bilgi akışı
 • Bilgi akışı sayesinde geliştirilmiş BT hizmetleri ve yüksek verimlilik
 • NMS bünyesinde yer alan log yönetimi ve vigilant sistem sayesinde üst düzey siber güvenlik
 • CCTV aracılığıyla kamu güvenliği tahsis etme
 • BT hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırma
 • Akıllı altyapı izleme ve yönetimi yardımıyla maliyetleri azaltma

Genel anlamda bir ağ altyapı izleme sistemini ve bu sistemin faydalarını ele aldıktan sonra Kron olarak geliştirdiğimiz Single Monitor ürünümüzün özelliklerini detaylı biçimde incelemeye ne dersiniz?

Akıllı Şehirler İçin Biçilmiş Kaftan: Single Monitor

Single Monitor ürünümüz sahip olduğu özellikler ile akıllı şehirler için biçilmiş kaftan niteliğinde. Ağ unsurlarının otomatize yönetimini ve tüm bileşenlerin 7/24 denetim altında tutulmasını mümkün kılan Single Monitor farklı işlevleri sayesinde akıllı şehirlerin tüm gereksinimlerine rahatlıkla cevap verebilir.

Single Monitor’ün aşağıda yer alan özellikleri akıllı şehir yönetimini hatırı sayılır seviyede kolaylaştırabilir:

 • Otomatik Keşif: Single Monitor’ün temel bileşenlerinden biri olan otomatik keşif özelliği, gelişmiş bir keşif olanağı sunuyor. Çeşitli BT protokollerini destekleyen ilgili özellik, verimliliği artırmaya yönelik bir çalışma prensibine sahip. Otomatik keşif farklı yapılandırma kriterleri aracılığıyla BT yöneticilerine hangi ağ unsurlarının öncelikli olarak izlenmesi gerektiğini de aktarmaya yarıyor.
 • Performans Yönetimi: Bu modül BT altyapınızın mevcut ve potansiyel performansını analiz etmenizi mümkün kılan metrikler oluşturabilir. Gerçek zamanlı olarak performans takibi yapabilir ve ağ performansının geçmişine yönelik raporlar sunabilir. Performans Yönetimi modülü hem bugünkü hem de gelecekteki ihtiyaçlarınızı belirlemek amacıyla içgörüler bulmanızı mümkün kılıyor.
 • Alarm ve Uyarı Yönetimi: Söz konusu modül BT altyapınızda meydana gelebilecek herhangi bir hatanın size anlık olarak iletilmesine yardım ediyor. Alarm ve Uyarı Yönetimi, şehir yaşamına yönelik hizmet ve servislerde oluşabilecek aksaklıkları gidermede önemli rol oynayabilir.
 • Konfigürasyon Yönetimi: Yedekleme işlemini önemli ölçüde kolaylaştıran Konfigürasyon Yönetimi, BT altyapınızdaki cihazların potansiyel arıza süresini azaltıyor. Daha hızlı reaksiyon almanızı sağlayan modül, yapılandırma dosyalarını periyodik olarak yedeklemenizi mümkün kılarak dev veri yığınları ile manuel yedekleme yapma zahmetini ortadan kaldırıyor.
 • Ağ Trafik Analizi: Ağ ve BT altyapı izleme sürecinin önemli bir parçası konumundaki modül, ağ performansını anlamanıza yardımcı oluyor. Ağ trafiğini kaydeden ve IP verilerini toplayan özellik, kaynak envanteri tespiti konusunda da BT yöneticilerinin elini güçlendiriyor.

Siz de akıllı şehirlerin performans ve verimliliğini artırmanın yanı sıra kesintilerin de önüne geçmek için bir NMS kullanmak istiyorsanız Single Monitor’ü inceleyebilirsiniz. Gelişmiş bir ağ altyapı izleme sistemi olarak tasarladığımız ve üstün özellikleri ile dikkat çeken Single Monitor yardımıyla şehir ağlarını uçtan uca takip edebilirsiniz.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından verilen Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nde KOBİ dalında Yenilikçi Ürün ödülünün sahibi olan Single Monitor ürünümüz ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Bloglar