Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu Nedir? Nasıl Çalışır?

Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu Nedir? Nasıl Çalışır?

Haz 05, 2022 / Kron

Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu, yeni nesil çalışma modellerindeki iş süreçlerinde rutin görevlerin verimli, güvenli ve adından anlaşılacağı üzere otomatik olarak yapılmasını sağlıyor. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin en önemli sonuçlarından biri olan endüstriyel dönüşüm, iş yaşamında adeta bir devrim yaratan ve iş modelini yeniden tanımlayan dijitalleşme sürecinin de önünü açıyor.

Veri ve bilgilerin kolaylıkla dijitalleşebildiği ve saklanabildiği günümüz dünyasında iş ortamı da hızla değişiyor ve dijital çalışma alanları her zamankinden daha fazla kullanılıyor. Şirketler dijital varlıklarını elektronik alanlara, bir başka deyişle veri tabanlarına aktarıyor ve söz konusu veri tabanları aktif olarak kullanılıyor. Bu durum doğal olarak bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Kritik verilerin yer aldığı veri tabanlarına erişimin kontrol edilmemesi veya denetlenmemesi halinde şirketler, sonuçları iş akışının kesintiye uğramasından itibar kaybına ve hatta hukuki yaptırımlara kadar varan ciddi veri ihlalleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Veri tabanındaki kritik verilere erişimi olan hesapların Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi ve bu yönetimin önemli bir parçası olan Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu tekrarlanan günlük iş akışını güvenli biçimde otomatikleştiriyor ve siber tehdit unsurlarını ortadan kaldırarak veri ihlali gibi olumsuz sonuçların önüne geçiyor.

Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu Nedir?

Privileged Task Automation olarak da bilinen Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu (PTA), kritik verilere ayrıcalıklı erişime sahip hesapların iş akışı ve yetki kullanımını takip, tespit ve analiz etmek için kullanılan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi’nin (PAM) önemli bir bileşeni olarak görev yapıyor. PTA sayesinde şirketin iş akışı içinde yer alan rutin görevler otomatik hale getiriliyor ve iş akışı servis kesintilerine uğramadan hem güvenli hem de verimli biçimde istenilen zamanda gerçekleştiriliyor. PTA şirketlerin iş modellerinde siber güvenlik faktörünün öne çıkmasını ve maliyetin azalmasını sağlıyor.

Geleneksel çalışma modellerinde bir işin gerçekleşmesi çoğu zaman birden fazla yetkilinin dahil olduğu karmaşık ve uzun süreçler bugün yerini otomatik hâle gelen ve ayrıcalıklı erişim sahiplerinin yürüttüğü daha hızlı, akıcı ve verimli süreçlere bırakıyor. Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu, iş modellerini siber tehditlere karşı daha güvenli kılan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi’ni adeta puzzle'ın bir parçası gibi tamamlıyor. PTA saatler, hatta bazen günler süren görevlerin dakikalar içinde gerçekleşmesini sağlayarak kullanıcıların üretkenliğini artırıyor. Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu ile birlikte insandan kaynaklanan veri ihlalleri de engellenmiş oluyor.

Günümüzde verilerin yetkisiz taraflarca ihlali iş dünyasının en önemli sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Verizon tarafından yayımlanan 2022 Data Breach Investigation Report’a göre (DBIR) human error olarak da nitelendirilen insan kaynaklı hatalar 2021’de tespit edilen veri ihlallerinin %82’sinde aktör olarak rol alıyor. İnsan kaynaklı hatalar sistemde çalınan kimlik bilgilerinin kullanımı, phishing, yetkinin kötüye kullanımı ve bazen de sadece basit bir hata şeklinde görülebiliyor. İş akışında otomasyonu sürekli kılmak insanlardan kaynaklanan hataların ve dolayısıyla veri ihlallerinin önüne geçiyor ve dijital dönüşümün çok daha güvenli olmasını sağlıyor.

Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu Nasıl Çalışır?

PTA yaygın olarak günlük rutinleri ve karmaşık hizmet akışlarını otomatik olarak gerçekleştirmek amacıyla kullanılıyor. Designer ve Player modüllerinden oluşan Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu servis sağlayıcı için ardışık olarak ön-kontrol, iş akışı, son-kontrol ve geri dönüş bileşenlerinden oluşan bir iş akışı tasarlıyor ve bu iş akışının etkili olması için dinamik ve genişletilebilir komut setleri kullanan tek bir arayüz desteği sunuyor.  PTA sayesinde bir görev için iş akışı oluşturmak isteyen yetkili hesap, PTA’nın görsel tasarım sekmesinde yer alan Designer ve Player modüllerine ilgili komutları girebilir ve yapılacak işleri yürütme sırasına göre kolaylıkla bağlayabilir.

PTA iş akışını otomatikleştirmeye ilave olarak sorun giderme aracı olarak da görev yapabiliyor. Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu bileşeninin bir parçası olan ve oldukça pratik bir kullanıcı deneyimi sunan arayüzüyle dikkat çeken Command Builder Module üzerinden tek satırda sorun giderme ve izleme komutları oluşturmak ve kullanmak da mümkün.

Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu, farklı ekiplerin gereksinimlerini karşılamak üzere Command Builder Module, Designer ve Player modülleri ve özel tasarlanmış iş akışları ile birlikte yukarıdaki alternatiflerin farklı kombinasyonları halinde de kullanılabiliyor.  

Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu’nun Faydaları Nelerdir?

DBIR 2022’ye göre veri güvenliği insan unsuru tarafından tehdit edilmeye devam ediyor. 2021’de gerçekleşen her 100 veri ihlalinden 82’sinde insan hatası yer alıyor. Bu hatalar kimi zaman kötü amaçlı yazılımların sisteme ulaştırılmasından, kimi zaman siber tehditlerin insanları sömürmek için aldatması veya maniple etmesinden, kimi zaman ayrıcalıklı hesap sahiplerinin yetkilerinin çıkmasından kimi zaman da basit bir hatadan ileri geliyor.

Raporda incelenen 3279 veri ihlalinde en sık rastlanan aksiyon vektörleri en çok %40’la web saldırıları ve daha sonra sıklığına göre sırasıyla e-posta saldırıları, dikkatsizlik, masaüstü yazılım paylaşımı, bulut ortam varlıkları ve diğer sebeplerden kaynaklanıyor. Veri güvenliği ihlalleri şirketlerin itibar kaybından yasal yaptırımlara ve iflasına kadar çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Rutin iş akışlarını Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu ile otomatik hâle getirmek, insan kaynaklı hataları minimize etmek ve şirketleri veri ihlalinden ileri gelen zararlardan korumak için büyük önem taşıyor.

Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu’nun (Privileged Task Automation – PTA) faydaları sadece iş akışının düzenlenmesiyle sınırlı kalmıyor. PTA’nın diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sorunların giderilmesi için görsel anlamda kullanışlı, esnek ve hızlı bir platform sunar.
 • Mesai saatlerinden sonra iş gücünün artması için görev planlamasını rutin hale getirir.
 • Minimum deneyim seviyesinde bile acil ihtiyaçlar için hızlı aksiyon alınmasını sağlar.
 • Her boyutta ölçeklenebilir esnek bir platform sunar.
 • Akıllı komut oluşturucu sayesinde tek satırlı izleme komutlarının kullanımını basitleştirir.
 • Kolay kurulum ve Tek Oturum Açma ile yüksek düzeyde yetkilendirme imkânı tanır.
 • Olay yönetimi sürecini iyileştirir ve kesinti süresini azaltır.
 • İzlemeye ve performansa dayalı olayları ve uyarıları temel alan görevlerin planlanmasını ve yürütülmesini mümkün kılar.
 • Otomatik komut dosyalarını ve BT görevlerini insan etkileşimiyle birleştirir.
 • Ağ genelinde yapılandırma görevlerini devretmenin güvenli yoludur.
 • Ağ üzerinde gerçekleştirilen her yapılandırma üzerinde tam kontrol sunar.
 • Operasyonel maliyetleri azaltır ve verimliliği artırır.
 • Rol tabanlı erişim yönetimiyle çok seviyeli ve çok tipli yetkilendirme senaryolarına imkân tanır.
 • İş süreçlerinin ve iş akışının görünürlüğünü merkezileştirir.
 • Designer ve Player modülleri sayesinde, karmaşık komut iş akışlarının oluşturulması yöneticiler ve operatörler tarafından gerçekleştirilebilir (sabit kodlanmış iş akışlarına gerek yoktur).

KronSingle Connect ile küresel çapta lider araştırma şirketleri arasında yer alan Omdia, Gartner ve KuppingerCole şirketlerinin yayımladığı raporlarda dünyanın Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management – PAM) çözümü sunan en iyi 10 şirketinden biri olarak gösteriliyor. Single Connect ailesinin bir ürünü olan PTA, şirketlerin önemli dijital varlıklarının bulunduğu alanlarda insan kaynaklı hataların önüne geçmek ve verilerini yetkili erişim sahibi ayrıcalıklı hesaplar ile korumak isteyenler için etkili bir çözüm sunuyor ve rutin görevleri otomatik hale getirerek operasyonel verimliliğin artmasına katkıda bulunuyor.

Siz de yetkili hesapların ve kritik verilerin korunmasında önemli bir rol üstlenen Single Connect PAM ürün ailesinin önemli bir parçası olan Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Öne Çıkanlar

Diğer Bloglar