Veri Güvenliği ve Veri Gizliliği Arasındaki 5 Fark

Veri Güvenliği ve Veri Gizliliği Arasındaki 5 Fark

Oca 31, 2021 / Kron

Gizlilik ve güvenlik kavramları, günlük hayatta olmasa da dijital dünyada sıkça birbiriyle karıştırılabiliyor. Özellikle veri gizliliği ve veri güvenliği dendiğinde çoğu zaman ikisinin aynı şeyler olduğu düşünülebiliyor. Ancak bu iki kavramın birbirleriyle çeşitli bağlantıları bulunsa dahi sağlıklı bir işleyiş için ayrı başlıklar altında değerlendirilmeleri gerekiyor. Böylece veri gizliliğini sağlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve veri güvenliği için hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği çok daha net bir şekilde anlaşılabiliyor. 

Endüstri 4.0, hem kurumsal hem bireysel hayatta çok daha fazla yer kaplamaya devam ederken dijital çağa ayak uydurmayı da zorunlu hale getiriyor. Diğer yandan sanayi devriminde olduğu gibi bilgi çağının da kendine has açıkları var. Bu açıkların başındaysa veri gizliliği ve güvenliği geliyor. Dikkatli olunmadığı takdirde şirketlerin ve kişilerin itibarlarını kaybetmelerine neden olabilen, maddi ve manevi çok fazla zarara yol açabilen veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili 5 temel farkı öğrenerek siz de detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

1. Veri Gizliliği Teoride, Veri Güvenliği Pratikte Etkilidir 

Veri gizliliği, kurumsal ya da kişisel bilgilerinizin nasıl kullanılması gerektiğini önceden belirlediğiniz bir kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Tüm şirketler, verilerin nasıl kullanılabileceğine dair bir çerçeveye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle veri gizliliğinin hem sizi hem de karşı tarafı bağlayıcı bir özelliği bulunuyor. Tüm bu süreçlerin anlaşmalar ve kabuller üzerinden ilerlediği düşünüldüğünde veri gizliliğini teorik bir adım olarak değerlendirebilirsiniz.

Veri güvenliği ise mevcut verilerinizin veri gizliliği anlaşması dışında kalan kısımlarını kapsıyor. Örneğin; gizlilik anlaşması size bilgilerinizin farklı kurumlarla paylaşılmayacağının garantisini verebilir ancak bilgilerinizi olası siber saldırılardan korumak için herhangi bir taahhütte bulunamayabilir. Haliyle veri güvenliğini sağlayabilmek amacıyla sürekli değişen, gelişen ve yenilenen yazılımsal ya da donanımsal çözümlerden faydalanmak gerekiyor. Bu da veri güvenliğini dinamik bir kavrama dönüştürüyor.

 

2. Veri Gizliliği Anlaşmalar, Veri Güvenliği Uygulamalar Üzerine Kuruludur

Bir önceki maddeyi detaylandırmak gerekirse veri gizliliği yalnızca kağıt üzerindeki veya dijital ortamdaki anlaşmalarla sağlanabiliyor. Örneğin; kullanıcılar bir internet sitesini ziyaret ettiklerinde çerezleri kabul etmeleri ya da kişisel verilerin işlenmesine dair bir formu okuyup onaylamaları gerekebilir. İşte tüm bunlar veri gizliliğini sağlayan anlaşmalar olarak adlandırılıyor. Veri güvenliğini sağlayabilmeniz için ise anlaşmalar tek başına yeterli olmuyor; antivirüs programları, siber güvenlik çözümleri ve benzeri uygulamalardan destek almanız gerekiyor.

 

3. Veri Gizliliğinin Sınırları Bellidir, Veri Güvenliğinin Sınırları Yoktur

Veri gizliliği anlaşmalarında hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu, bu bilgilerin ne amaçla ve nerelerde kullanılacağı gibi detaylar, maddeler şeklinde sıralanıyor ve açık bir biçimde dile getiriliyor. Bu yüzden kullanıcı bir veri gizliliği anlaşmasına onay verirken kişisel bilgileriyle ilgili sınırların nerelerde başladığını ve nerelerde bittiğini biliyor. Ancak veri güvenliği oluşabilecek siber saldırılara göre değişiklik gösterebildiği için sürekli olarak yenileniyor. Haliyle kötü amaçlı kişilerin ve yazılımların bir sınırı olmadığından siber güvenlik uygulamalarının da herhangi bir sınırı bulunmuyor.

 

4. Veri Gizliliği Önceden Tahmin Edilebilir, Veri Güvenliği İhtimallere Açıktır

Önceki maddeyle bağlantılı olarak veri gizliliğinde anlaşma maddelerinin neleri kapsadığını, kapsam dışına çıkıldığında neler olabileceğini bildiğiniz için pek çok şeyi önceden tahmin edebilirsiniz. Veri güvenliğinde ise dosyasız kötü amaçlı yazılımlardan DDoS’lara, virüslerden Truva atlarına kadar onlarca dış tehdit söz konusu iken, şirket içinde eksik bir şekilde planlanmış erişim güvenliği uygulamaları da iç tehditler oluşturabiliyor. Bu nedenle kişisel verilerin ne zaman ve ne tür yöntemlerle saldırıya uğrayabileceğini tahmin etmek zor olabilir. Bu da verilerinizi korumakla yükümlü olan şirketlerinin daima tetikte olmasını, mevcut riskleri algılayıp ortadan kaldırırken yeni gelişen tehditlere karşı da yeni koruma yöntemlerini ele almalarını gerektiriyor. 

 

5. Veri Gizliliği Gelişime Kapalıdır, Veri Güvenliği Sürekli Olarak Gelişir

Tüm bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda veri gizliliği, doğrudan kanunla alakalı olan, maddelerden meydana gelen, önceden bilinen detayları nedeniyle sabit bir sözleşme niteliği taşıyor. Yalnızca zaman içinde ilgili maddelerde eksilme, değişiklik ya da artış olabilir, ancak anlaşma taraflarının bundan haberdar edilmesi ve tekrar onaylarının alınması da zorunludur. Veri güvenliği ise yazılımsal ya da donanımsal uygulamalar üzerinden ilerlediği için her zaman geliştiriliyor ve yeni teknolojilerle birlikte yeni özellikler kazanıyor. 

Etkin Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi bakış açılarıyla uzman mühendisler tarafından geliştirilen Single Connect, şirketinizde veri güvenliğini uçtan uca sağlamanıza imkân tanıyor. Siz de veri güvenliğinizi sağlamak ve şirketinizi iç ve dış siber tehditlerden etkili bir şekilde korumak istiyorsanız, dünyanın sayılı Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümlerinden Single Connect’ten yararlanabilir veya Kron’un siber güvenlik çözümleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Öne Çıkanlar

Diğer Bloglar