Yetkili Oturum Yöneticisi

Single Connect'in Yetkili Oturum Yöneticisi ile kritik sistemlerdeki tüm ayrıcalıklı oturumları izleyin ve kontrol edin.

Datasheet'i İndir Demo Talep Et

Gerçek Zamanlı
Erişim Güvenliği

Yetkili Oturum Yöneticisi, erişimleri güvence altına alırken, konfigürasyonları kontrol etmenize ve sistem takibini gerçek zamanlı olarak yapmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda yetkili erişimleri kayıt altına alma imkânı sunan bu çözüm, bir veri merkezindeki veya ağ altyapısındaki tüm aktiviteleri kesintisiz bir şekilde kaydeder.

Gerçek Zamanlı Erişim Güvenliği
Erişimleri Kontrol Altına Alın

Kritik sistemlere erişimin yalnızca iş amaçları için olduğundan emin olun. Yetkili Oturum Yöneticisi, kullanıcılar ve hedef uç noktalar arasında şifreli yönetici oturumlarının kontrol edilmesini, izlenmesini ve denetlenmesini sağlayan bir ağ geçidi olarak çalışır.

Tam Görünürlük

Tüm ayrıcalıklı oturumları ve yapılandırma değişikliklerini izler ve kaydeder. BT ve Ağ yöneticisi kullanıcıları da dahil olmak üzere ayrıcalıklı oturumların VCR benzeri tekrarlarını sağlar. Başarısız veya başarılı tüm komutlar günlüğe kaydedilir. Hangi kullanıcının hangi komutu hangi cihazda ve ne zaman çalıştırmaya çalıştığı kayıt altında tutulur.

Görevler Ayrılığı ve En Az Ayrıcalık İlkeleri

İş birimlerine ve departmanlara verilen yetkileri kısıtlayarak, sadece sorumlu oldukları sistemlere erişim sağlayarak riskleri azaltır.

Hedef cihazın rol/profil yeteneklerinden bağımsız olarak “görevler ayrılığı” ve “en az ayrıcalık” ilkeleri sağlıklı bir biçimde sağlanır. Herhangi bir özel politika (izin verilen komut kümeleri, engellenen komut kümeleri) herhangi bir kullanıcı grubuna tanımlanabilir ve uygulanabilir, bu da bir kullanıcının görevlerini yerine getirmek için yalnızca "gerekli komut kümesinin" yürütülmesini sağlar, standart kullanıcı hesaplarının gereğinden fazla yetkili erişime sahip olmasına engel olur.

Çifte Kontrol

Bir kullanıcı bir cihaza bağlandığında, bir gözetmen oturumu gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve ayrıca oturumun kontrolünü alabilir/bırakabilir. Bu, özellikle acil durum hesapları için gerçek zamanlı izleme gerektiğinde veya eğitimde olan birini izlemek için kullanışlıdır.

Uygulamalara Otomatik Giriş

Single Connect Yetkili Oturum Yöneticisi, kullanıcıların uygulama kullanıcı adını ve parolasını öğrenmeden kurumsal uygulamalara bağlamasını sağlar.

Parola Paylaşımını Ortadan Kaldırın

Yetkili Oturum Yöneticisi parola paylaşımını ve paylaşılan hesap kullanımını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Cihaza bağlanmak için paylaşılan bir hesap kullanılsa bile, kullanıcılar her zaman kendi kullanıcı adı/şifresi ile giriş yapmak zorunda kalır. Örneğin, Single Connect'e username=Frank ile bağlandığımızı ve ardından bağlandığımız cihazı seçtiğimizi varsayalım. Single Connect Yetkili Oturum Yöneticisi, hedef cihaza yönelik bir oturum sağlar ancak kullanıcı adı=admin olarak kullanılır. Bir kullanıcı olarak böyle bir durumda hedef cihaza bağlanmak için kullanılan gerçek kullanıcı adını/şifreyi asla göremeyeceğimiz için tek bildiğimiz kendi kullanıcı adımız/şifremiz olur. Böylece gerçek kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasının önüne geçilmiş olur.

Zamana Dayalı Erişim Sınırlamaları

Günün farklı saat dilimlerine, haftanın farklı günlerine, bakım aralığı saatlerine vb. şekilde düzenlenerek zamana dayalı erişim sınırlamalarının tanımlanabilmesini sağlar.

Saldırılara Daima Hazır Olun

Kötü niyetli saldırıları gerçekleşmeden önce algılar ve önler.

Kullanıcı Davranışında Herhangi Bir Değişiklik Olmadan Erişim Kontrolü Sağlayın

Kullanıcılar bilgisayarlarındaki uygulamaları alıştıkları şekilde kullanmaya devam ederler.

Yönetmeliklere Tam Uyum

Denetimler ve düzenlemelere uygunluk için gerekli günlükleri ve raporları sağlar, yönetmeliklere tam uyum gösterir.