Finans

Finans

Finans Sektöründe Siber Güvenlik

Dünya çapında pek çok finans kuruluşu erişim güvenliği konusunda Kron’u tercih ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de finans sektörü gündeminin birinci önceliği haline gelen dijitalleşme, bankacılık ve finans alanında veriyi etkin bir şekilde kullanmayı zorunlu hale getiriyor. Artan verinin GDPR, KVKK gibi regülasyonlar doğrultusunda korunması ve muhafaza edilmesinin de bir o kadar önemli hale geldiği günümüzde, özellikle de finans sektörünü hedef alan siber tehditler giderek artmakta. Kron’un Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management - PAM) alanında geliştirdiği ve dünyanın ilk 10 PAM çözümü arasında bulunan Single Connect, gelişmiş ürün ailesi ile finans sektöründeki kuruluşların siber tehditler karşısında uçtan uca güvenlik sağlamasına olanak tanıyor.

Ürünlerimiz

Finans alanındaki ileri teknoloji yazılım ürünlerimiz