İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Uygulamaları ile Kron Teknoloji'ye yeni yeteneklerin katılması, çalışanların yetkinliklerine uygun pozisyonlarda yer alması, öğrenme ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi ve doğru performans takibi ile şirketin hedeflerine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Açık Pozisyonlar

Kron İnsan Kaynakları

Kron Teknoloji'de insana dair tüm çalışmaların merkezinde çalışan memnuniyeti ve bağlılığı yer alır. Yeni yeteneklerin ekibe katılması, çalışanların yetkinliklerine uygun pozisyonlarda yer alması, öğrenme ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi ve doğru verimlilikle şirketin hedeflerine katkıda bulunmasının yanı sıra, birlikte değer üretmek, eğlenmek ve sinerji yaratmak da hedeflenmektedir.

Kron İnsan Kaynakları
İşe Alım

İşe alım süreçleri, işin niteliği ve gereklilikleriyle uyumlu, Kron değerlerine sahip, kurum kültürüne ve hedeflerine uygun adayları Kron Teknoloji’ye kazandırmayı amaçlar. Aday değerlendirmelerinde yetkinlik ve değer bazlı değerlendirmelerin yanı sıra ortak akılla karar almak önemlidir. Tüm değerlendirmeler neticesinde aday-şirket uyumu en yüksek adaya iş teklifi yapılmaktadır. Açık pozisyon ve ilanlarımıza LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yetenek Yönetimi

Kron Teknoloji, her çalışanının ayrı bir yeteneği olduğu temelinden hareketle, pozisyona uygun yeteneği bulma, geliştirme ve sürdürme amacı güden bir yetenek yönetimi yaklaşımına sahiptir. Çalışanların gelişim planları doğrultusunda verimli çalışmayı artırmak, çalışan beklentileri ile şirket beklentilerini dengelemek bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur.

Kariyer Yönetimi

Kron Teknoloji’ de kademe değişiklikleri ve rotasyon süreçleri, başarılı süreçlerin, projelerin performans değerlemesi ve yetkinlik değerlendirmeleri ile objektif bir insan kaynakları yaklaşımıyla yönetilir. Gerek yönetimsel gerek teknik kariyer yolları, çalışanların kariyer hedeflerini destekleyen eğitim ve gelişim uygulamalarıyla birleştirilir. Çalışma kültüründe jenerik planlar yerine kişinin potansiyelini maksimize eden çalışmalar hedeflenir.

Öğrenme ve Gelişme

Tüm çalışanlara yönelik mesleki, teknik ve kişisel gelişim alanlarında eğitim ve gelişim çözümleri sunularak, sürekli öğrenen bir kültür oluşturulması hedeflenir. Kron Akademi platformu, bu kültürün oluşturulması, çalışanların iş tatminini ve motivasyonunu artırmayı amaçlar.

360 Derece Geri Bildirim Süreci

Ortak değerler ve yetkinlikler ışığında çalışanlarımızın birbirlerine yılda bir ya da birkaç kez geri bildirim vermektedir. Doğru iletişimin doğru sinerjiyi oluşturması inancıyla, geri bildirim sistemiyle hedeflenen çalışanların kendi güçlü yönlerini tanıması, gelişim alanlarını belirlemesi ve hedeflerine ulaşmalarını yolunda diğer seslere kulak vermesidir.