Komiteler

Denetim Komitesi
Adı Soyadı Görevi İcracı / İcracı Değil Bağımsızlık
Osman Nezihi Alptürk Komite Başkanı İcracı Değil Bağımsız
Yavuz Suat Bengür Üye İcracı Değil Bağımsız

Denetim Komitesi – Görev ve Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi
Adı Soyadı Görevi İcracı / İcracı Değil Bağımsızlık
Osman Nezihi Alptürk Komite Başkanı İcracı Değil Bağımsız
Ayşe Yenel Üye İcracı Değil Bağımsız Değil

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi – Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı Soyadı Görevi İcracı / İcracı Değil Bağımsızlık
Yavuz Suat Bengür Komite Başkanı İcracı Değil Bağımsız
Ayşe Yenel Üye İcracı Değil Bağımsız Değil
Onur Çelik Üye İcracı Değil Bağımsız Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi – Görev ve Çalışma Esasları