Parola Rotasyonu Nedir? Nasıl Uygulanır?

Parola Rotasyonu Nedir? Nasıl Uygulanır?

Tem 02, 2023 / Kron

Siber risklerin her geçen gün güçlendiği günümüz dijital ortamında hassas bilgilerin korunması son derece önemlidir. Parola yönetimi, veri güvenliğinin önemli bir parçasını oluşturur. Bilindik bir uygulama olan parola rotasyonu, BT alt yapılarında güvenliğin en üst seviyeye çıkartılmasında önemli rol oynar. Bu yazımızda parola rotasyonu kavramını, amacını, manuel rotasyona ilişkin güçlükleri ve parola güvenliğinin artırılmasına yönelik en iyi uygulamaları ele alacağız.

Parola Rotasyonu Nedir?

Parola rotasyonu (Password rotation), bir BT sistemi içindeki çeşitli ayrıcalıklı kullanıcı hesaplarına ait parolaların düzenli olarak değiştirilmesi işlemidir. Temel amacı, parolaların ifşa olma riskini en aza indirerek yetkisiz erişimin önüne geçmektir. Parola değiştirme işlemini zorunlu tutan kuruluşlar bu sayede veri ihlali riskini azaltarak hassas bilgileri kötü amaçlı kişilerin eline geçmekten korumuş olurlar.

Manuel Parola Rotasyonuna İlişkin Güçlükler ve Hatalar

Parola rotasyonu kavramı son derece önemli olmakla birlikte parola yönetiminde manuel yöntemlerin kullanılması birtakım güçlükleri beraberinde getirerek hatalara yol açabilir.  Bu hatalardan en yaygın olanları şu şekildedir:

  1. İnsan Hatası: Manuel parola rotasyonu çoğunlukla kişilerin düzenli olarak parolalarını değiştirmeyi hatırlamalarına bağlıdır. İnsanların hatası, unutkanlığı ya da umursamazlığı parola güncellemelerinde gecikmelere sebep olarak hesapları saldırılara karşı savunmasız hale getirebilir. Yakın zamanda yayınlanan bulgular da bu durumu destekler vaziyette; Verizon 2023 DBIR'e göre, geçtiğimiz yıl yaşanan tüm veri ihlallerinin %74'ünde insan kaynaklı hatalar, ayrıcalıkların kötüye kullanımı, çalınan kimlik bilgilerinin kötüye kullanımı veya sosyal mühendislik gibi insan unsuru bulunan zaafiyetler yer alıyor.
  2. Karmaşıklığın Olmaması: Kişiler parola rotasyonunu manuel olarak yaptıklarında hatırlaması kolay basit parolaları veya tekrarlayan yapıları kullanmayı tercih edebilirler. Bu durum güvenlik duruşunu zayıflatarak yetkisiz erişim olasılığını artırır; öyle ki, bazı anketlerde çıkan sonuçlara göre veri ihlallerinin %80'inden fazlasından zayıf parola güvenliği sorumludur.
  3. Verimsiz Süreçler: Kuruluşunuz içerisinde parola rotasyonunu manuel olarak uygulamak zaman alıcı ve verimsiz bir süreç olabilir. Sistem yöneticileri parola değişikliklerini takip etmede zorlanabilir, bu da istikrarsızlık ve güvenlik açığı riskiyle sonuçlanabilir.

Parola Rotasyonunun da Kendi Riskleri Olduğunu Unutmayın

Siber güvenlik uygulamaları konusunda en çok tartışılan konulardan biri de parola rotasyonuna (Password rotation) ilişkin risklerdir. Parola rotasyonu veya parolaların düzenli olarak değiştirilmesi uygulaması, güvenliğin artırılmasına yönelik tavsiyelerin başında gelir. Öte yandan, Microsoft ve NIST parola kılavuzlarında rotasyon politikalarından kaçınılması tavsiye edilir, sürekli değişmekte olan en iyi sektör uygulamaları da bu konudaki sakıncalara ışık tutmaktadır. Parolaların sık değiştirilmesi güvenliğin artırıldığı kanısı uyandırırken, bilinçsizce daha zayıf parolaların oluşturulmasına sebep olabilir. Kullanıcılardan sık sık parola değiştirmeleri istendiğinde daha basit ve daha tahmin edilebilir parolaları tercih etmeye meyilli olurlar. Bu durum, kaba kuvvet saldırısı (brute force attack) riskini artırır. Ayrıca parola rotasyonu, kullanıcılara birden fazla karmaşık parolayı akılda tutma zorunluluğu getireceğinden, bu parolaları bir yerlere yazma veya farklı hesaplarda aynı parolaları kullanma gibi verimsiz stratejiler benimsemelerine yol açabilecektir. Sonuç olarak, çevrim içi hesapların korunmasında daha etkili bir tedbir olarak güçlü, benzersiz parola kullanımı, parola kasası uygulamaları ve çok faktörlü kimlik doğrulama yapılması teşvik edilmeye başlamıştır. Parola rotasyonuna ilişkin incelikli riskleri kavrayabilen kullanıcı ve kuruluşların, günümüz dijital ortamında güvenlik ve verimlilik arasındaki dengeyi kurmaya yönelik bilinçli kararlar almaları gerekiyor.

Parola Rotasyonu Güvenli Bir Şekilde Nasıl Uygulanır?

Parola güvenliğini artırmak ve manuel rotasyona ilişkin güçlüklerin üstesinden gelebilmek isteyen kuruluşlar, parola rotasyonuna (Password rotation) ilişkin bazı güvenli uygulamaları benimseyebilirler:

  1. Otomatik Parola Rotasyonunu Uygulayın: Otomatik araçlar ve parola yönetim sistemlerinden faydalanan kuruluşlar, sistemli bir şekilde parola değişikliği talep edebilirler. Bu çözümler süreci modernize ederek insan hatası riskini azaltır ve parola rotasyonu politikalarına istikrarlı bir uyum gösterilmesini sağlar.
  2. Güçlü ve Karmaşık Parolaların Kullanılmasını Talep Edin: Kullanıcıları, büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel karakterlerden oluşan güçlü parolalar oluşturmaya teşvik edin. Karmaşık parola standartlarının talep edildiği politikaların uygulanması, genel güvenlik duruşunuzu geliştirecektir.
  3. Parola Kasaları Kullanın: Şifre kasasının kullanılması ekstra bir güvenlik katmanı oluşturarak yetkisiz kişilerin erişim sağlamalarını daha güç hale getirecektir. Parolanın kullanım süresini sınırlandırarak, kullanıcı doğrulaması yapıp kaydını tutarak, ayrıca parolaları güvenli bir şifre kasasında muhafaza ederek parola rotasyonuna ilişkin riskleri azaltabilirsiniz.
  4. Kullanıcıları Parola Hijyeni Hakkında Eğitin: Kullanıcıları parola güvenliği ve doğru parola yönetimi uygulamalarının önemi hakkında düzenli eğitimlere tabi tutun. Kullanıcıları farklı hesaplarda aynı parolaları kullanmaktan kaçınmaları ve gerektiğinde parolalarını derhal güncellemeleri konusunda teşvik edin.

Kron'un Şifre Kasası ile Parola Rotasyonunu Risksiz ve Başarılı Bir Şekilde Uygulayın

Etkili parola rotasyonu, hassas bilgilerin korunması ve yetkisiz erişim riskinin azaltılmasında büyük öneme sahiptir. Manuel parola rotasyonu kimi güçlükleri beraberinde getiriyor olsa da, otomatik çözümlerin kullanılması parola güvenliğini ciddi oranda artıracaktır. Bunlardan biri de, Kron'un ayrıcalıklı paylaşımlı hesap ve parolalarda zafiyeti önleyen, gelişmiş Şifre Kasası çözümüdür. Bu ürün, parolaların ömrünü sınırlandırarak, kullanıcıları doğrulayıp kaydını tutar ve parolaları özel bir kasada güvenli bir şekilde muhafaza eder. Şifre Kasası tüm parolaları tamamen şifreli bir şekilde güvenli bir merkezi kasada tutmanın yanı sıra, hedef ana makinenize güçlü ve benzersiz parolalar dağıtır ve rastgele parola oluşturma sürecini otomatik hale getirir. Şifre Kasası’ndaki keşif motoru hizmet hesapları, ağ cihazları, sanal platformlar ve Linux sunucularının yanı sıra Windows yerel ve domain hesaplarını da bulma yeteneğini sahiptir.

Kron'un Şifre Kasası çözümü ile kuruluşunuzun güvenliğini nasıl artırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için demo talep edin, şirketinizin hassas bilgilerini korumaya hemen başlayın. Bu sayede manuel parola rotasyonunun doğuracağı riskleri giderirken, gelişmiş parola yönetimi çözümümüzle her daim siber tehditlerden bir adım önde olun.

Diğer Bloglar