Kron’un Omdia Universe’deki Konumu ve Rapor İncelemesi

Kron’un Omdia Universe’deki Konumu ve Rapor İncelemesi

Kas 08, 2021 / Kron

Kron olarak Privileged Access Management (PAM) ürünümüz Single Connect (Global alanda Krontech olarak da bilinir) ile küresel çaptaki lider araştırma şirketleri arasında yer alan Omdia tarafından yayımlanan Omdia Universe: Selecting a Privileged Access Management Solution 2021-22 raporunda liderler arasında konumlanmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın önde gelen dokuz Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) şirketinin girdiği rapor, PAM pazarı ile ilgili önemli veriler sunuyor.

Global Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi pazarı hakkında güncel trendleri ve şirketlerin izledikleri politikaları detaylı şekilde inceleyen Omdia Universe raporu, şirketlerin ayrıcalıklı erişim güvenliğine yönelik sunduğu servisleri ve siber güvenlik önlemlerini son derece kapsamlı metodolojiler ışığında değerlendirmeye tabi tutuyor.

Arzu ederseniz önce Single Connect’in başarısının bir kez daha tescillendiği raporun metodolojisini ve kimliğini ele alalım, daha sonra ise PAM çözümümüzün sektörel önemine modüler bazdaki kabiliyetlerine birlikte değinelim.

PAM’in Pazar Tanımı, Pazar Dinamikleri ve Pazara Bakış

Omdia Universe raporu oluşturulurken hem araştırmanın nesnelliğini koruyabilmesi hem de çalışmadan elde edilen çıktıların rasyonel bir değeri olması için bir dizi metodolojiye başvuruluyor. Aşağıda Omdia’nın bu rapor özelindeki araştırma yöntemlerini ve rapora dahil edilme kriterlerini bulabilirsiniz:

 1. Omdia analistleri, Omdia’nın piyasa tahmin ve anket verilerini kullanarak PAM pazarına yönelik derinlemesine bir inceleme yapıyor.
 2. İkinci aşamada analistler, PAM pazarı için bugün ve önümüzdeki 12-18 aylık dönemde önemli olduğunu düşündükleri verilerden yola çıkarak yetenek, nitelik ve özellik matrisleri oluşturuyor.
 3. Daha sonra ise şirketler ile görüşülüp mevcut çözümler ve gelecek planları hakkında bilgi alışverişinde bulunuluyor.
 4. Bilgi alışverişinden elde edilen çıktılar; matrisler, endüstri faaliyetleri ve kullanıcı konferanslarından ulaşılan bilgilerle harmanlanıyor.
 5. Analistler TrustRadius üzerindeki değerlendirmeler ve derecelendirmelerden yola çıkarak müşteri deneyimi ile ilgili bilgi ediniyor.
 6. Tüm verilerin sentezlenmiş versiyonu Omdia editörleri tarafından kontrol ediliyor. Son olarak da analistler çalışmanın üstünden geçiyor ve yayına hazır hâle geliniyor.

Bir şirketin Omdia Universe : Selecting a Privileged Access Management Solution raporuna dahil edilebilmesi ise bazı aşağıdaki gibi bazı koşullara dayanıyor:

 • PAM ürünleri kaynaklı 5 milyon dolar ve üzeri gelir
 • Ayrıcalıklı kullanıcı ve yetkili oturum yönetim kabiliyeti
 • PAM için kullanılan alt ürünlerin pazarlaması

Pazar tanımı ve pazara bakış konusuna gelirsek Omdia Universe raporunda PAM pazar tanımının daha kapsamlı hâle getirildiğini görmek mümkün. Rapordaki pazar tanımında yetkili erişim yönetimi ile ilgili temel unsurların yanı sıra ayrıcalıklı kullanıcılar ve onların hesaplarına yönelik sır yönetimi, açık kaynak uygulamaları, DevOps metodolojileri ve IoT alanında artan ayrıcalıklı hesap kimlik bilgileri sayısının denetimi konusundaki yaklaşımlar da yer alıyor.

Nitekim raporun PAM dinamiklerine ve pazarına bakış açısındaki en büyük yeniliklerden biri de PAM çözümlerinin kapsamlı bir ürün olarak kabulüyle ilgili. PAM uygulamalarının sahip olduğu güçlü yönler, SIEM ve ServiceNow gibi BT hizmetleri ile entegre olma kabiliyetine vurgu yapılarak anlatılırken PAM’in bulut ile kullanımının ise veri güvenliği ve bilişim teknolojilerine yönelik bir fırsatlar dizisi yarattığı vurgulanıyor.

Kron’un Omdia Universe Üzerindeki Konumu

Kron’un PAM çözümü Single Connect, yukarıda bahsettiğimiz değerlendirme kıstasları sonucunda Omdia Universe: Selecting a Privileged Access Management Solution, 2021-22 raporunda liderler arasında yer almayı başardı. Raporda son derece gelişmiş modüllere sahip olarak bahsedilen Single Connect’in aşağıda yer alan iş kolları ve endüstrilerde faaliyet gösteren şirketler için önemli bir ihtiyaç ve kullanıldığı takdirde avantaj olabileceğinin altı çiziliyor:

 • Telekomünikasyon şirketleri ve bankalar
 • Daha verimli ayrıcalıklı otomasyonlar arayışındaki KOBİ’ler
 • Çoklu kiralama sunan hizmet sağlayıcıları

Raporda Single Connect’in lider sınıfında yer aldığı belirtilirken PAM ürünümüzün en güçlü özellikleri; çözüm yeteneği (%86), çözüm yeniliği (%82), satıcı deneyimi (%79) ve ürün deneyimi (%79) olarak gösteriliyor. Single Connect’in davranış analizi ve yanıt modülünün yetkili hesap erişim güvenliği ile ilgili oturum anormalliklerini tespit etmekteki başarısının vurgulandığı çalışmada cihaz ve ayrıcalıklı hesap tabanlı anomaliler konusunda da PAM çözümümüzün şirketler ve kuruluşlar için kapsamlı bir erişim güvenliği sunduğu belirtiliyor.

Single Connect’in veri tabanını gerçek zamanlı olarak izlemesinin PAM uygulamalarının yapı taşı konumundaki Zero Trust (Sıfır Güven) ilkesi ile %100 uyum göstermesi Omdia Universe araştırmasında öne çıkarken, yine kullanıcı hareketlerinin denetiminde de Sıfır Güven ilkesini desteklediği ifade edildi.

PAM çözümümüzün modüler yapısının, veri tabanları ile uyumunun ve bulut entegrasyonunun da dikkat çekildiği raporda, bu özelliklerin Kron’u liderler arasında yer almasını sağlayan özelliklerden olduğunu not düşmekte yarar var. Çalışmada Single Connect’in Oracle, IBM, MySQL ve MS SQL başta olmak üzere, 10 farklı veri tabanını desteklediği belirtiliyor. Ayrıca raporda PAM uygulamamızın Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform (GCP) bulut servislerini desteklemesinin de erişilebilirlik açısından çok önemli olduğu vurgulanıyor.

Single Connect’in kapsamlı şekilde ele alındığı Omdia Universe raporunu incelemek için raporu paylaştığımız sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

A’dan Z’ye Single Connect

Single Connect, şirketlere ve kuruluşlara Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi alanında gelişmiş bir siber güvenlik hizmeti sunuyor. Single Connect bünyesinde farklı görevleri yerine getirmeye yarayan altı modül bulunuyor. Söz konusu modülleri temel işlevleri ile inceleyip Single Connect’i A’dan Z’ye gelin birlikte ele alalım.

Yetkili Oturum Yöneticisi (Privileged Session Manager)

Dinamik, genişletilebilir ve yüksek entegrasyon kabiliyetine sahip yapıdaki modül, komut kümelerinin yardımıyla ağdaki iş akışlarının yeniden yapılandırılmasını sağlıyor ve gerekli yetkilendirmeleri yaparak denetim sağlıyor. Merkezi bir çözüm konumundaki PSM, erişim yönetimi ve güvenliği hususunda yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçiyor, böylece BT altyapınızdaki tüm oturumlar kontrol edilebilir hâle geliyor. Bu yönleriyle Yetkili Oturum Yöneticisi çözümü Gartner’ın “Critical Capabilities” raporunda da “sınıfının en iyisi” olarak anılıyor. 

Merkezi Parola Yönetimi (Dynamic Password Controller)

Cihazların ve veri tabanlarının şifre kontrolünü tamamen elinizde tutmanıza yardım eden DPC, yetkili oturumların doğrulanmasını sağlayarak uçtan uca şifrelenmiş bir BT altyapısı yaratıyor. Şifre kasası özelliğini de bünyesinde barındıran modül, ayrıcalıklı kullanıcıların şifrelerini sistemden izole şekilde muhafaza ediyor.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (Two-Factor Authentication - 2FA)

Eş zamanlı olarak zaman ve konum doğrulaması talep etmenizi mümkün kılan 2FA sayesinde BT altyapınıza ayrıcalıklı erişim talebinde bulunan tüm kullanıcıların aynı anda zaman ve konum doğrulaması gerçekleştiriliyor ve admin onayına sunularak erişim kontrol katmanları artırılıyor.

Veri Tabanı Erişim Yöneticisi & Dinamik Veri Maskeleme

İki bileşenden meydana gelen bu modül, veri tabanındaki tüm yönetici hareketlerini 7/24 izlemenizi sağlıyor, tüm hareketleri kaydediyor ve verileri maskeliyor. Bu sayede BT altyapınızın işleyişi konusunda aklınızda hiçbir soru işareti kalmıyor.

Ayrıcalıklı Görev Otomasyonu (PTA)

Servis kesintilerini ortadan kaldırıp verimliliği üst seviyeye taşıyan PTA, iş modelinize ait rutin görevleri otomatize etmenize olanak sağlayarak insan kaynaklı hataları sıfıra indirebiliyor.

TACACS+ / RADIUS Erişim Yönetimi (Unified Access Manager)

Ağ altyapısı için AAA hizmetleri sağlayan UAM, AD’nin kimlik doğrulama sürecini ve ilke yapılandırmalarını tüm ağa yayıyor.

Omdia Universe raporunda yer alan Kron, küresel alandaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Siz de yetkili erişim ve veri güvenliği ile ilgili siber güvenlik ihtiyaçlarını başarıyla gideren ve dünyanın en iyi 10 PAM ürünü arasında bulunan Single Connect hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Bloglar