Şirketler İçin Veri Güvenliği Planı Nasıl Oluşturulur?

Şirketler İçin Veri Güvenliği Planı Nasıl Oluşturulur?

Şub 07, 2021 / Kron

Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte farklı bir boyut kazanan veri güvenliği; küçük, orta ve büyük ölçekli tüm şirketlere önemli sorumluluklar getiriyor. Yalnızca KVKK ile sınırlı kalmayan veri güvenliği, şirket çalışanlarını, ekipmanlarını ve süreçlerini de kapsıyor. Bu yüzden işletme içinde veya dışında dijitalleşme yaygınlaştıkça veri güvenliği riski de artıyor. Hem bireysel hem kurumsal açıdan işleri büyük ölçüde kolaylaştıran dijitalleşme ise herkes için kaçınılmaz gibi görünüyor. Peki dijitalleşmenin yarattığı veri güvenliği problemleri nasıl aşılabilir? Hangi yöntemler, ne şekilde uygulanabilir? İşte, veri güvenliği ve planlaması ile ilgili bilmeniz gerekenler…

 

İlk Olarak Veri Güvenliği Nedir?

Şirketler bakımından veri güvenliğinin ne derece önemli olduğunu anlayabilmek için öncelikle veri güvenliğinin tanımını ve kapsamını bilmek gerekiyor. Veri güvenliği, en basit haliyle “Verilerin her türlü izinsiz erişime karşı korunması.” anlamına geliyor. Ancak teoride oldukça basit bir şekilde tanımlanabilen bu kavramın pratikte birçok katmanı bulunuyor. Örneğin; ayrıcalıklı erişimin kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirilmesi, deepfake ile şirket içindeki bilgilerin öğrenilebilmesi, fidye yazılımlar aracılığıyla tehdit edilmek, veri güvenliği ile ilgili açıkların doğurduğu sorunlardan yalnızca birkaçını oluşturuyor. Bu nedenle veri güvenliği unsurlarını ve işlevlerine hakim olmak, siber güvenlik açısından büyük avantaj sağlıyor.

 

Veri Güvenliği Unsurları Nelerdir? 

Üç temel adımdan meydana gelen veri güvenliği, bu adımlar olmadığı sürece sağlıklı bir şekilde işleyemiyor. Bu üç ana başlığın altında da tüm bu süreçlerin sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi için çeşitli anlaşmalar, donanım ve yazılım çözümleri yer alıyor. Sırasıyla veri güvenliği unsurları ise şu şekilde;

Gizlilik: Veri gizliliği olarak da bilinen bu unsur, sık sık veri güvenliği ile karıştırılıyor ve ikisinin aynı kavramlar olduğu düşünülebiliyor. Bu iki kavram arasındaki farkı ve ne anlam ifade ettiklerini “Veri Güvenliği ve Veri Gizliliği Arasındaki 5 Fark” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz. Bu çerçeveden baktığımızda veri gizliliği, veri güvenliğinin bir parçası olmakla beraber kişisel verilerin korunmasındaki ilk ve en temel adımı. Ayrıca içeriği ve sınırları ortaya koyan bir çerçeve olmadan veri güvenliğinin kapsamı belirsizliklere yol açabiliyor.

Bütünlük: Veri güvenliğinin diğer bir adımı, verilerin kasıtlı veya tesadüfi olarak değiştirilmesini engellemek. Veri bütünlüğünün sürdürülmesi anlamına gelen bu unsur, güvenli erişim yönetimindeki parola yöneticisi, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve tamamen şifrelenmiş veritabanı gibi çeşitli önlemler aracılığıyla sağlanıyor. Böylece verilere ulaşım zorlaştırılırken verilerin değiştirilmeleri ise çok aşamalı süreçlere bağlı hale getiriliyor ve kayıt altına alınabiliyor. 

Kullanılabilirlik: Güvenlik sağlanırken diğer yandan sistemin de devre dışı kalmaması gerekiyor. Sıkı güvenlik önlemleri, kurumsal firmaların sistemlerine bağlanmayı ve araçlarını kullanabilmeyi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabildiği için bu konuda özellikle dikkatli olmalısınız. Bu nedenle istisnai durumlar hariç her zaman gerektiği anlarda yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir bir veri güvenliği ekosistemi oluşturmalısınız.

 

Veri Güvenliği Planlaması Nasıl Yapılır?

KOBİ ya da holding gibi farklı büyüklüklerdeki şirketlerin veri güvenliği kapasiteleri değişkenlik gösterse de planlama sıralaması bire bir aynı şekilde ilerliyor. Veri güvenliği planlamasını hukuki açıdan ve bilişim açısından iki gruba ayırmak mümkün. Her iki başlık altında da dikkat edilmesi ve uygulanması gereken kendine has detaylar mevcut.

Hukuki Açıdan Veri Güvenliği Planlaması

Veri güvenliğinin hukuksal kısmı şirketteki üst düzey yöneticilerden diğer departmanlara, tedarikçilerden üçüncü kişilere kadar oldukça geniş bir kitleyi kapsıyor. Hukuki açıdan veri güvenliği planlamasının en önemli adımları ise şunlar; 

  • İlk olarak şirket üst yönetimine veri güvenliğinin önemini anlatan ve bu konuda neler yapılabileceği ile ilgili genel bilgiler veren bir toplantı düzenlenmeli.
  • İkinci olarak tüm departmanlar veri güvenliğiyle ilgili kafa karışıklığına yol açmayacak şekilde bilgilendirilmeli ve eğitime alınmalı.
  • Özellikle KVKK ile ilgilenen departman görevlileri, tek tek ve detaylı bir şekilde, felaket senaryoları ve diğer örnekler eşliğinde özel eğitime tabi tutulmalı.
  • Şirketin çalıştığı tedarikçiler ve üçüncü kişiler gözden geçirilmeli, bu kurum ve kişilerden veri güvenliğiyle ilgili muvafakatnameleri talep edilmeli.

Bilişim Açısından Veri Güvenliği Planlaması 

Veri güvenliğinin en etkili kısmını meydana getiren bilişim aracılığıyla veri güvenliği sağlanması, genellikle birbirinden farklı yazılımsal çözümlerle elde edilebiliyor. Veri takibinden yedeklemeye kadar değişik önlemler içeren bilişim destekli veri güvenliği adımları ise şöyle;

  • Sistem/Veritabanı denetimi ve yüzey alanı incelemesi yapılarak gereksinimlerin oluşturulması.
  • Bilgi teknolojileri (BT) sistemlerinin tedariği, geliştirilmesi ve bakımı.
  • Kişisel/Kurumsal veri güvenliğinin ilgili BT araçlarıyla takip edilmesi.
  • Kişisel/Kurumsal veri barındıran ortamların güvenliğinin oluşturulması.
  • Kişisel/Kurumsal verilerin doğru şekilde doğru alanlarda depolanması.
  • Son olarak kişisel/kurumsal verilerin yedeklenmesi.

Veri güvenliğini sağlamak ve çok yönlü siber güvenlik tedbirleri konusunda atılması gereken öncelikli ve en önemli adımlardan biri de Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM)’dir. Veri ve erişim güvenliğini sağlamanıza yarayan çözümlerle koruma katmanlarını artırabildiğiniz bu yöntem sayesinde hassas ve gizli verilere erişimi kontrol altına alabilirsiniz. Yetkili oturum yöneticisi, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), veri maskeleme ve parola yönetimi gibi uygulamalarla hem erişimlerinizi denetleyebilir, hem de verilerinizi çok daha güvenli hale getirebilirsiniz. Türkiye’nin lider Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümü olan Single Connect ile geniş ürün gamına, modüler bir yapıya ve çok katmanlı güvenlik altyapısına sahip olmak veya Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) konusunda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Diğer Bloglar